Obchodní případy uskutečněné mezi firmou HOFA s r.o. Brno (prodávající) a právnickou nebo fyzickou osobou jako kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Objednávka

Objednávku je možno učinit e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky.
Objednávka musí obsahovat:

  • jméno a fakturační adresu kupujícího
  • IČO a DIČ
  • obchodní název zboží
  • množství, počet balení
  • místo dodání
  • datum objednávky

Doručení objednávky prodávajícímu znamená vznik kupní smlouvy ve smyslu Obchodního zákoníku.

Dodání zboží

Objednané zboží je možno převzít osobně na adrese firmy HOFA s r.o. ve všední dny mezi 8 a 15:30 hod.
Zboží objednané do 11 hod odesíláme ještě týž den Českou poštou (profibalík, eventuálně obchodní balík). Pokud nemáme zboží skladem, bude dodací termín stanoven dohodou. Za dopravu účtujeme skutečné poštovné, u objednávek v hodnotě nad 10000,- Kč (vč. DPH) dopravné neúčtujeme.
Kupující je povinen objednané zboží převzít a co nejdříve po převzetí je prohlédnout a zkontrolovat, zda souhlasí s objednávkou. Případné rozdíly je třeba uplatnit u prodávajícího nejpozději do 10 dnů.
V případě nevyzvednutí zásilky a nutnosti jejího opakovaného zaslání jdou náklady na poštovné k tíži kupujícího.

Ceny

Jsou stanoveny v platném ceníku, který vám na vyžádání rádi zašleme. Pro stálé a objemově významné zásilky lze ceny stanovit dohodou.

Placení

U nových zákazníků první dvě dodávky dobírkou, další na fakturu se splatností 14 dnů. U stálých zákazníků fakturou se splatností 14 dnů, výjimečně může být splatnost až do 30 dnů.
V případě opožděné úhrady našich faktur účtujeme penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Zároveň si vyhrazujeme právo nedodání zboží až do doby úhrady nezaplacené faktury, v případě nutnosti dodání na dobírku.

Záruka

Prodávající poskytuje na všechny prodávané výrobky záruku v trvání minimálně 6 měsíců od data prodeje konečnému uživateli. Záruka spočívá v tom, že kupující má právo na výměnu oprávněně reklamovaného zboží za zboží bezvadné (pokud nemá dodavatel bazvadné zboží k dispozici, tak na vrácení zaplacené kupní ceny).
Za opakovaně reklamované zboží je považováno zboží vykazující vady výrobního nebo materiálového charakteru. Vícenáklady z důvodu výměny reklamovaného zboží jdou k tíži prodávajícího.

Vrácení zboží

Rozhodne-li se odběratel vrátit dodané zboží (špatně objednal nebo je nevhodné pro jeho potřebu), může tak učinit na vlastní náklady do 7 dnů od data dodání buď osobně na adrese dodavatele nebo prostřednicvím dopravce. Podmínkou vrácení zboží je jeho dodání v bezvadném stavu a v původním nepoškozeném obalu. Pokud nebudou splněny tyto podmínky, nemusí prodávající s vrácením zboží souhlasit a může jej zaslat zpět kupujícímu.
V případě splnění podmínek pro vrácení zboží zašle do 7 dnů prodávající kupujícímu dle jeho požadavku za zboží vrácené buď zboží jiné, nebo mu vrátí částku kupní ceny po odečtení dopravného.

Odpovědnost prodávajícího

Odpovědnost prodávajícího za důsledky jím dodaných výrobků je omezena výší rozvnající se ceně zboží v jehož souvislosti by kupující uplatil svůj nárok vůči prodávajícímu. Kupující nebude mít nárok na náhradu jakékoliv následné škody vzniklé v důsledku okolností, za které prodávající není zodpovědný.